2nd International Conference on Sacroiliac Joint Surgery (ICSJS) Sept. 16-17th 2016

28.9.2016

 

2nd International Conference on Sacroiliac Joint Surgery (ICSJS) Sept. 16-17th 2016

Преди седмица бях гост лектор на 2nd International Conference on Sacroiliac Joint Surgery (ICSJS) Sept. 16-17th 2016. Представих нашия нов метод за лечение на сакроилиачната болка с невростимулация. Сред гост лекторите имаше много известни имена. На първо място Prof. Jurgen Harms - най-голямото име на гръбначната хирургия в последните десетилетия. Организацията беше много добра и докладите също. За жалост все още няма перфектно решение за сакроилиачната болка. Нашия метод има най-добрите резултати от всички представени (~80% успеваемост при 3 години проследяване), но дори в САЩ повечето здравни осигурители не биха платили високата му цена... 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Black Google Places Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google+ Icon