Дегенеративна лумбална стеноза и спондилолистеза. Каква да е операцията? Нови данни пуликувани в NEJM.

2.5.2016

 

Започвам блог с коментар за две много важни проучвания в областта на гръбначната хирургия. На 14 април в NEJM бяха публикувани две рандомизирани проучвания на Försth et al. and Ghogawala et al. за резултатите от сравнението на два вида операции при пациенти с поясна стеноза и спондилолистеза. При тези пациенти може да се прави само декомпресия или декомпресия и фузия със стабилизация. Оказва се, че фузията не променя резултатите от операцията. Прави я обаче по-дълга и по-опасна за пациентите.


Заключенията са ясни: не бързайте със стабилизацията!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Black Google Places Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google+ Icon