БГ

За да изпратите файлове с големина до 100 МВ натиснете "Add File". Ако изпращате дискове от ЯМР или КТ е достатъчно да изпратите само DICOM папката. За изпращане на ЯМР или КТ изследване:

1. Поставете диска с ЯМР или КТ изследването в компютъра

2. Отворете папката на диска и намерете DICOM папката

3. Прехвърлете DICOM папката на Вашия компютър

4. Компримирайте DICOM папката във .zip файл

5. Отворете http://www.drguentchev.com/sendfiles

6. Въведете Вашия е-мейл във формуляра

7. Натиснете бутона "Add a File"

8. Прикачете компримирания .zip файл

9. Натиснете бутона "Send"

EN

With this form you can send files of up to 100MB. If you send CDs from MRI or CT please send only the DICOM folder. To send a MRI or CT scan:
1. Insert the MRI or CT disc in your computer
2. Open the disc folder and locate the folder DICOM
3. Transfer the DICOM folder to your computer
4. Compresse the DICOM folder to a .zip file
5. Open http://www.drguentchev.com/sendfiles
6. Enter your e-mail in the form
7. Press "Add a File"
8. Attach the compressed .zip file
9. Click "Send"

  • Black Google Places Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google+ Icon