ПРЕГЛЕД

Можете да запишете час за консултация на телефон (+359-2-4215555).

или на имейл: info@drguentchev.com

 

 

ВТОРО МНЕНИЕ

Операцията е сериозна намеса в човешкия организъм. Операции могат да спасят човешки живот, да възстановят изгубени функции и да подобрят качеството на живот на пациента. Оперативните интервенции могат също така да имат нежелан резултат а и сериозно да натоварят семейния бюджет. Поради това е препоръчително, преди пациентът да вземе решение за оперативно лечение, да получи и мнението на втори независим специалист.

 

 

ДИСТАНЦИОННА КОНСУЛТАЦИЯ

Има случаи, когато пациентът не е в състояние да дойде на преглед лично. Тогава е възможно образнодиагностичните изследвания да се изпратят по куриер или по електроен път тук или чрез облачна услуга (напр. GoogleDrive или DropBox), а самата консултация да се проведе дистанционно (телефон, Skype и др.).

Цената на прегледа/консултацията е 95 лв.

ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ДОНЕСЕТЕ:

 

 

1. Предходни епикризи

 

2. Рентгенови снимки на плаки, хартиен носител или CD

 

3. Компютърнотомографски изследвания на плаки, хартиен носител или CD

 

4. ЯМР изследвания на плаки, хартиен носител или CD

 

5. Заключения от електро-физиологични изследвания

 

6. Опис на лекарствата, които приемате в момента

 

7. Опис на до сега извършените процедури и операции

  • Black Google Places Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google+ Icon